Bankalar Resmen Açıkladı: 90 Gün İçinde Başvurmayanın Banka Hesabındaki Tüm Para Silinecek!

Türkiye’de her yıl, toplamda milyonlarca doları bulan mevduat, zamanaşımı gerekçesiyle banka hesaplarından alınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.

Uzun süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyeler, zamanaşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor. Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca pasif durumdaki bakiyelerine herhangi bir işlem yapmayan müşterileri için bir liste yayımlayarak tarih verdi.

BAŞVURMAYANLARIN HESAPLARINDAKİ BAKİYELER SIFIRLANACAK

Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2024’e kadar başvuru yapılmaması durumunda listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün bakiyeler sıfırlanacak.
Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler için itiraz kanalları açık olmakla birlikte, ihtilaflı durumlarda söz konusu bakiyenin kurtulması çok fazla zaman alabilecek. Bu nedenle bankalar, müşterilere gönderdiği bilgilendirme notunda gerekli kontrollerin yapılması ve listede yer alan kişilerin bakiyeleri için kısa sürede aksiyon alması uyarısında bulundu.

Ziraat Bankası’nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x